Меню Закрити

Новини кардіології: Дослідження THEMIS

Тикагрелор суттєво знижував ризик серцево-судинних подій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу в ІІІ фазі дослідження THEMIS

Крім того, тикагрелор виявив більшу клінічну користь у попередньо проведеному субаналізі пацієнтів, яким проведене аортокоронарне шунтування.

1 вересня 2019 року

Компанія AstraZeneca оголосила про детальні позитивні результати III фази дослідження THEMIS, яке показало, що при вживанні тикагрелору в поєднанні з аспірином відносний ризик смерті від серцево-судинних захворювань, інфаркту міокарда або інсульту на 10 % менше, порівняно з таким при монотерапії аспірином, що є статистично значущим.

Загальну популяцію дослідження THEMIS становили пацієнти з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу, у яких в анамнезі не було інфаркту міокарда або інсульту.

Крім того, у клінічно значущому та заздалегідь уточненому субаналізі пацієнтів, яким раніше було проведене черезшкірне коронарне втручання, аортокоронарне шунтування заблокованої або звуженої коронарної артерії, спостерігали відносне зниження ризику смерті від серцево-судинних захворювань, інфаркту міокарда або інсульту на 15 % при застосуванні тикагрелору в поєднанні з аспірином порівняно із застосуванням тільки аспірину.

Профіль безпеки для тикагрелору відповідав відомому профілю ліків з підвищеним ризиком виникнення кровотеч, що спостерігалися як у THEMIS, так і в субаналізі THEMIS-PCI.

Результати THEMIS та THEMIS-PCI були представлені в неділю, 1 вересня 2019 року, на Конгресі ESC 2019 (щорічній зустрічі Європейського товариства кардіологів) у Парижі, Франція. Одночасно були опубліковані результати загального випробування THEMIS в New England Journal of Medicine, а результати THEMIS-PCI – в The Lancet.1,2

Про дослідження THEMIS

THEMIS (Effect of Ticagrelor on Health Outcomes in DiabEtes Mellitus Patients Intervention Study) – міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу, в яких в анамнезі не було інфаркту міокарда та інсульту, що спонсорується компанією AstraZeneca. Метою дослідження THEMIS була перевірка гіпотези, згідно з якою комбінація тикагрелору з аспірином приводить до зменшення основних несприятливих серцево-судинних подій – смерті від серцево-судинних захворювань, інфаркту міокарда або інсульту – порівняно з монотерапією аспірином. Про наявність ішемічної хвороби серця свідчили показання для проведення  черезшкірного коронарного втручання, шунтування або підтверджене звуження просвіту коронарної артерії принаймні на 50 %. У дослідженні взяли участь понад 19 000 пацієнтів із 42 країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки.

THEMIS-PCI – це клінічно значущий та попередньо запланований субаналіз пацієнтів (11 154, що становить 58 % від загальної кількості пацієнтів), які раніше перенесли черезшкірне коронарне втручання.

Про тикагрелор

Тикагрелор (офіційна торгова назва «Брилінта», AstraZeneca) – пероральний, зворотний, антагоніст рецепторів P2Y12 прямої дії, що інгібує активацію тромбоцитів. Показано, що тикагрелор в поєднанні з аспірином значно знижує ризик виникнення основних несприятливих серцево-судинних подій (інфаркту міокарда, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань) у пацієнтів з гострим коронарним синдромом або інфарктом міокарда в анамнезі.

Тикагрелор у комбінації з аспірином показаний для профілактики атеротромботичних подій у дорослих пацієнтів з гострим коронарним синдромом або пацієнтів з інфарктом міокарда в анамнезі та високим ризиком розвитку атеротромботичних подій.

Про компанію AstraZeneca

AstraZeneca – це міжнародна, науково-орієнтована, біофармацевтична компанія, яка зосереджує свою увагу на дослідженні, розробці та розповсюдженні лікарських засобів, що відпускаються за рецептом, насамперед для лікування онкологічних, серцево-судинних, ниркових, метаболічних та легеневих захворювань. Компанія AstraZeneca працює у понад 100 країнах, її інноваційні медичні препарати використовують мільйони пацієнтів у всьому світі.