Меню Закрити

Клінічні рекомендації

Визначення високого ризику кровотечі в пацієнтів, яким виконують черезшкірне коронарне втручання: Консенсусний документ Академічного дослідного об’єднання щодо високого ризику кровотеч

Автори/члени робочої групи:
Urban, R. Mehran, R. Colleran, D.J. Angiolillo, R.A. Byrne,
D. Capodanno,T. Cuisset, D. Cutlip, P. Eerdmans,
J. Eikelboom, A. Farb, C.M. Gibson, J. Gregson, M. Haude,
S.K. James, Hyo-Soo Kim, T. Kimura, A. Konishi, J. Laschinger, M.B. Leon,
P.F.A. Magee, Y. Mitsutake, D. Mylotte, S. Pocock, M.J. Price, S.V. Rao, E. Spitzer,
N. Stockbridge, M. Valgimigli, Varenne, U. Windhoevel,
R.W. Yeh, M.W. Krucoff, M.-C. Morice

Пропонований консенсусний документ Академічного дослідницького консорціуму з високого ризику кровотеч, до якого входять провідні дослідницькі організації, регуляторні органи і лікарі-науковці із США, Азії і Європи, що спеціалізуються на кровотечах, асоційованих із черезшкірним коронарним втручанням, – це перший прагматичний підхід до послідовного визначення високого ризику кровотечі в клінічних випробуваннях з оцінювання безпечності та ефективності виробів медичного призначення і схем приймання лікарських засобів для пацієнтів, які перенесли черезшкірне коронарне втручання.

Повна версія.

Подвійна антитромбоцитарна терапія при ішемічній хворобі серця: оновлена версія 2017 року

Робоча група з подвійної антитромбоцитарної терапії
при ішемічній хворобі серця Європейського товариства кардіологів
та Європейської асоціації кардіоторакальної хірургії
Автори/члени робочої групи: M. Valgimigli (голова) (Швейцарія),
H. Bueno (Іспанія), R. Byrne (Німеччина), J.-P. Collet (Франція),
F. Costa (Італія), A. Jeppsson (Швеція), P. Jüni (Швейцарія),
A. Kastrati (Німеччина), P. Kolh (Бельгія), L. Mauri (США),
G. Montalescot (Франція), F.-J. Neumann (Німеччина),
M. Petricevic (Хорватія), M. Roffi (Швейцарія), P.G. Steg (Франція),
S. Windecker (Швейцарія), J.L. Zamorano (Іспанія), G.N. Levine (США)

У рекомендаціях та оновленнях, створених під егідою Комітету з клінічних рекомендацій Європейського товариства кардіологів, узагальнено та проаналізовано всі доступні доказові дані з метою допомогти лікарям у виборі найкращої стратегії ведення пацієнта з діагнозом ішемічної хвороби серця. Рекомендації та оновлення мають полегшити лікарям процес прийняття рішень у рутинній клінічній практиці. Проте остаточне рішення для кожного окремого пацієнта повинне прийматися відповідними лікарями (спеціалістами) після консультації з пацієнтом або його доглядачем.

Повна версія.

Огляд рекомендацій щодо ведення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в умовах пандемії

О.І. Іркін, доктор мед. наук

О.М. Романова, канд. мед. наук

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»

Розглядається, як лікувати вірусну інфекцію SARS-CoV-2; які заходи необхідно здійснювати у зв’язку зі способом проникнення SARS-CoV-2 у клітину (? ІАПФ, БРА); як лікувати пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в умовах пандемії, тактика при невідкладних станах.

Повна версія.

 

Рекомендації ESC з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними  коронарними синдромами 2019

У рекомендаціях підсумовуються та оцінюються наявні докази, щоб допомогти медичним працівникам застосовувати найкращі стратегії ведення для кожного окремого пацієнта із хронічними коронарними синдромами. Рекомендації та інструкції в них мають сприяти прийняттю рішень медичних працівників у їхній повсякденній практиці. Проте остаточне рішення щодо кожного пацієнта має прийматися відповідальним медичним працівником (-ами), з огляду на побажання пацієнта та доглядальника.

Ключові слова: рекомендації, хронічні коронарні синдроми, стенокардія, ішемія міокарда, ішемічна хвороба серця, діагностика, візуалізація, оцінка ризику, модифікація способу життя, антиішемічні препарати, антитромботична терапія, ліпіднознижувальна терапія, реваскуляризація міокарда, скринінг.

Повна версія.

 

Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування

Повна версія.

 

ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Методичні рекомендації Українського товариства з атеросклерозу Асоціації кардіологів України

Діагностика, профілактика та лікування дисліпідемій Дані рекомендації підготовлені Українським товариством з атеросклерозу від імені Асоціації кардіологів України та базуються на Консенсусі з позицій доказової медицини, розробленому в 2016 Робочою групою Європейського товариства з кардіології та Європейського товариства з атеросклерозу.
В рекомендаціях враховані обов’язкові критерії, які мають виконуватись : www.escardio.org/knowlege/guidelines/rules.

Повна версія.

 


Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)

Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН) є оригінальним консенсус-документом провідних експертів України з проблеми ХСН. Під час його підготовки було враховано зміст попереднього відповідного національного консенсус-документа (2012), а також основні положення нових рекомендацій з діагностики та лікування СН Європейського кардіологічного товариства (2016). У них не висвітлено аспектів патогенезу, діагностики та  лікування гострої СН, оскільки останні викладені у відповідних окремих, присвячених зазначеному клінічному стану рекомендаціях Асоціації кардіологів України.
Основне призначення цих рекомендацій – допомогти лікареві у прийнятті оптимальних, таких, що ґрунтуються на клінічних доказах або узгодженій думці експертів, рішень щодо застосування діагностичних методів та лікувальних підходів у пацієнтів із ХСН. Водночас зазначені рекомендації не можуть охопити весь спектр притаманних пацієнтам із ХСН клінічних особливостей, урахування яких у кожному індивідуальному випадку залишається у виключній компетенції лікаря.
Ці рекомендації є офіційним документом Асоціації кардіологів України, спрямовані на поліпшення діагностики та лікування ХСН у нашій країні й призначені для використання у своїй роботі кардіологами, терапевтами, сімейними лікарями, а також викладачами вищих медичних навчальних закладів та установ.

Повна версія.

 

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST

 

У цих Рекомендаціях продовжена попередня робота з оцінки даних доказової медицини щодо проблеми діагностики та лікування хворих на гострий коронарний синдром (ГКС) з елевацією сегмента ST. Важливим є не тільки висвітлення позитивного клінічного досвіду та результатів випробовувань нових лікарських засобів, технологій лікування, але й зіставлення можливих ризиків і користі від лікування.
Протягом останніх років Європейське товариство кардіологів (ЄТК), а також інші товариства та організації підготували значну кількість настанов та інструкцій. Оскільки такі настанови й інструкції мають значний вплив на клінічну практику, для них були визначені критерії якості, щоб зробити прийняття всіх рішень прозорим для користувачів. Настанови ЄТК та національних кардіологічних товариств – це чинна офіційна позиція цих товариств, вони регулярно поновлюються.
Члени цієї робочої групи були підібрані з урахуванням професійних інтересів, фахових знань та репрезентували всі регіони України. Слід підкреслити, що ці рекомендації, створені на засаді європейських, є відтворенням позиції ЄТК щодо заохочення національних товариств до затвердження, перекладу та запровадження Настанов ЄТК. Отже, існує потреба у національних програмах щодо втілення рекомендацій, оскільки доведено, що ці клінічні рекомендації сприяють покращенню результатів лікування. Рівні доказовості і класи рекомендацій методів лікування зазначені в Таблицях 1 і 2.
Огляди та реєстри є необхідними для перевірки виконання рекомендацій у реальній щоденній практиці, щоб, таким чином, замкнути ланцюжок між клінічними дослідженнями, написанням настанов та втіленням їх у роботу системи охорони здоров’я.
Проте настанови не відміняють індивідуаль­­ної відповідальності фахівців з охорони здоров’я за прийняття належних рішень відповідно до обставин та стану конкретного пацієнта – після обговорення з пацієнтом або, у відповідних випадках, з опікуном чи особою, яка доглядає за пацієнтом. Фахівець з охорони здоров’я також відповідає за перевірку правил та положень, які застосовувалися до ліків та виробів медичного призначення, чинних на момент призначення таких ліків та виробів.

Повна версія.

 

 

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST

Серцево-судинні захворювання – найчастіша причина смерті в Україні та світі [1]. Іше­­­міч­­на хвороба серця (ІХС) є одним з найбільш поширених серцево-судинних захворювань і харак­теризується високими показниками за­­хворюва­ності та смертності. Клінічні прояви ІХС включа­­ють безбольову ішемію, стабільну та нестабільну стенокардію, інфаркт міокарда (ІМ), серцеву недостатність (ішемічна кардіопатія) та раптову смерть. Виявлення пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС) серед усіх випадків серцевих захворювань є складним завданням діагностики, особливо якщо вони не мають чітких симптомів та змін на електрокардіограмі (ЕКГ), а смертність, частота розвитку ІМ та повторної госпіталізації у цій групі хворих залишаються високими, незважаючи на сучасне лікування. Патологічні, візуальні та біологічні спостереження показали, що у більшості випадків причиною ГКС є розрив або ерозія атеросклеротичної бляшки з тромбозом різного ступеня та дистальною емболізацією, що призводить до недостатньої перфузії крові в міокарді.
Основним симптомом при ГКС є біль у грудях, однак класифікацію пацієнтів проводять на основі даних ЕКГ. Виділяють дві категорії пацієнтів:
1. Пацієнти з гострим болем у грудях та стійкою (>20 хв) елевацією сегмента ST.
Йдеться про ГКС зі стійкою елевацією сег­мента ST і, як правило, про гостру повну коронарну оклюзію. У подальшому у більшості таких пацієнтів розвивається ІМ з елевацією сегмента ST (у більшості випадків ІМ із зубцем Q). Завдання терапії – досягти швидкої, повної та стійкої реперфузії за допомогою первинної ангіопластики або фібринолітичної терапії.
2. Пацієнти з гострим болем у грудях, але без елевації сегмента ST.
У таких пацієнтів спостерігають достатньо стійку або минущу депресію сегмента ST, інвер­­сію, сплощення або псевдонормалізацію зубця Т чи взагалі не відзначають жодних змін при дослідженні ЕКГ. Початкова стратегія для таких пацієнтів полягає у зменшенні ішемії та симпто­мів, моніторуванні ЕКГ, а також повторному вимірюванні рівня маркерів некрозу міокарда. Робочий діагноз ГКС без елевації сегмента ST після вимірювання рівня тропонінів може змі­нитися на нестабільну стенокардію або ІМ без елевації сегмента ST.
У цьому документі йдеться про ведення пацієнтів з підозрою на ГКС без елевації сегмента ST.

 

 

Повна версія.